- Προβλεπόμενος πληθυσμός: 1.600.000 άτομα (ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης: 1.200.000, νέες περιοχές: 400.000).

- Θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς και προβλεπόμενες επεκτάσεις: 48.060 εκτάρια (ΕΠΘ: 17.660 εκτ. νέες περιοχές: 30.400 εκτ.).

- Προγραμματική χωρητικότητα υφιστάμενων και προβλεπόμενων οικιστικών υποδοχέων συνολικά στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης: 2.500.000 κάτοικοι.

- Η χωρητικότητα των υφιστάμενων και προβλεπόμενων οικιστικών υποδοχέων υπερβαίνει τον εκτιμούμενο προγραμματικό πληθυσμό:

- στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης κατά 25%.

- στο υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης κατά 133%.

- στο νομό Χαλκιδικής κατά 122%.

- στο νομό Κιλκίς κατά 85%.

- Οι εκτιμήσεις αυτές οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει καταρχήν λόγος νέων οικιστικών επεκτάσεων, πέραν των ήδη θεσμοθετημένων.